Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων – Αρχαιρεσίες 2022

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων στoυς παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε υπογεγραμμένες και ηλεκτρονικά στο e-mail της Ο.Α.Λ.Θ. μέχρι και στις 01/04/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΟΠΗΣ

Tags:

Comments are closed.