Σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων 2015.

Η Ο.Α.Λ.Θ. διοργανώνει για το φθινόπωρο του 2015 σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων. Η σχολή είναι πιστοποιημένη και εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ο.Α., διεξάγεται δε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της. Τα αναρριχητικά πεδία στα οποία θα διεξαχθεί αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα όπως επίσης και η ύλη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Μετά το τέλος της σχολής και κατόπιν εξετάσεων δίνονται πτυχία αναγνωρισμένα (από την Ε.Ο.Ο.Α) στους μαθητές με τα οποία και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα θα μπορούν να πάρουν μέρος στις σχολές μέσου επιπέδου.
Στη σχολή διδάσκουν μόνο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ πτυχιούχοι οδηγοί βουνού, και στελέχη εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ο.Α.

Στόχος: Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς τουλάχιστον.

– Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου . Ο εξοπλισμός ασφαλείας παρέχεται από την ΟΑΛΘ (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, κλπ.) για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο προσωπικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια, ρουχισμός), όπως και οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις.

Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές έχουν όλοι όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος και είναι υγιείς.
Εξετάσεις εισαγωγής : Δεν απαιτούνται
Επίσης πρέπει να
α. Είναι πάνω από 18 ετών.
β. Έχουν καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί 60 ημέρες κατά το μέγιστο, πριν από την ημερομηνία αίτησης παρακολούθησης της σχολής από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο.
γ. Είναι ασφαλισμένοι – με ειδικό ασφαλιστήριο κατ’ ατυχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σχολή.
δ. Υποβάλουν αίτηση σε έντυπο του Σωματείου που θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο – φύλο -ημερομηνία και τόπο γέννησης – εθνικότητα – διεύθυνση κατοικίας και ομάδα αίματος. Η αίτηση συνοδεύεται από μία φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου) και από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) του υποψηφίου.
ε. Είναι μέλη σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α. Η ετήσια συνδρομή για την εγγραφή στην Ο.Α.Λ.Θ. είναι 24€.

Όροι συμμετοχής
1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
2) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.
Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:

Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για ενασχόληση με την αναρρίχηση).
2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ).
3. Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση).
4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό οδηγό, επιλογή
υλικών).
6. Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός.
7. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη,
τραυματισμός).
8. Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές).
9. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).
10. Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
11. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της Ελλάδας
(Βαράσοβα, Μετέωρα κλπ., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της φύσης).
12. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική
1. Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου.
2. Τεχνικές Αναρρίχησης.
3. Εξοπλισμός.
4. Κόμποι (Δέσιμο στο μποντριέ, Δέσιμο σχοινιών, Ολόκληρη Ψαλιδιά).
5. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με αυτομπλοκαριζόμενες
συσκευές και μη.
6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder.
7. Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης).
8. Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού).
9. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας).
10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m.
11. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder).
12. Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση πάνω
στη διαδρομή.
13. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού).
14. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο).
15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική προετοιμασία).
16. Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και προβληματισμοί).
17. Πρώτες Βοήθειες (Βασικές αρχές, κατά προτίμηση σε συνεργασία με κατάλληλα καταρτισμένο άτομο)

Διάρκεια: Τουλάχιστον εννέα (9) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι οκτώ (8), ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και η μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και σε αίθουσα (Θεωρία).
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Επιπλέον προϋποθέσεις θα περιγράφονται στην προκήρυξη της Σχολής της Ε.Ο.Ο.Α.
Εξετάσεις αποφοίτησης σε όλη την ύλη της Σχολής.

Τόπος Διεξαγωγής: Οργανωμένα Πεδία Αναρρίχησης Βράχου μίας σχοινιάς

Πρόγραμμα σχολής

Πέμπτη 1-10-2015 (20.30μμ) Γραφεία Ο.Α.Λ.Θ.
Προκαταρκτική συνάντηση γνωριμίας, ενημέρωση για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στη Σχολή. Δανεισμός εξοπλισμού, ανάλυση του προγράμματος.

Αναρριχητικό πεδίο στο ΡΕΤΖΙΚΙ
Σάββατο και Κυριακή 10/11-10-2015 10.00-15.00.
Επίδειξη αναρρίχησης, τεχνικές, μέθοδος 3 σημείων, υλικά, ραπέλ, κόμποι. Ασκήσεις για ζέσταμα, ασφάλιση top-rope. Βελτίωση τεχνικής: Ισορροπία, χρήση χεριών και ποδιών στην αναρρίχηση , μετατόπιση κέντρου βάρους του σώματος, εξοικονόμηση δυνάμεων, κινησιολογία.. Αναρρίχηση σε χαμηλά βράχια χωρίς σχοινί για αφομοίωση τεχνικών και αναγνώριση του ανάγλυφου

Σιδηρόκαστρο-Πλάκα Αυστραλού και Φαραγγάκι.
Σάββατο και Κυριακή 17/18-10-2015 10.00-18.00.
Τεχνικές για αναρρίχηση (επικεφαλής, δεύτερος, εναλλάξ) πρωτόκολλο ασφαλείας, εκμάθηση σωστού τρόπου ασφάλισης με όλους τους τύπους των συσκευών ασφάλισης (grigri, reversο , οχτάρι, μισή ψαλιδιά), επίδειξη φυσικών ασφαλειών, επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς, τεχνικές για σωστή τοποθέτηση του σχοινιού στο καραμπίνερ, αναρριχητική ορολογία, βαθμολογία διαδρομών.

Ηρακλείτσα Καβάλας
Σάββατο και Κυριακή 31-10/1-11-2015 10.00-18.00.
Αναρρίχηση επικεφαλής αθλητικών διαδρομών, βελτίωση τεχνικού επιπέδου, αναρρίχηση σε πλάκες και σχισμές , προπόνηση, τραυματισμοί και τρόποι αποφυγής τους.

Μετέωρα
Σάββατο και Κυριακή 7/8-5-2015 10.00 – 18.00.
Διανυκτέρευση σε camping η ελεύθερη κατασκήνωση. Εξοικείωση με το βράχο των Μετεώρων και ανάλυση του τρόπου αναρρίχησης , αντιμετώπιση κρίσεων (σενάριο), διάσωση σχοινοσυντρόφου. Ραπέλ με όλα τα εργαλεία-φρένα , αναρρίχηση διαδρομών και επεξήγηση της ανάβασης σε σχοινοσυντροφιά. Σακίδιο διαδρομής, απαραίτητος εξοπλισμός.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ: Κυριακή 15/11/2015 Λουτράκι Αριδαίας

Γραφεία Ο. Α. Λ. Θ. Τρίτη 17-11-2015
Γραπτό διαγώνισμα . Ανταλλαγή φωτογραφιών της Σχολής. . Προγραμματισμός για την προπόνηση στη συνέχεια και προετοιμασία για την Μέσου Επιπέδου.
Υπεύθυνος εκπαιδευτής της σχολής θα είναι πιστοποιημένος οδηγός βουνού
Εκπαιδευτές στη Σχολή θα είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΣ ΠΕΜΠΤΕΣ
Εξοπλισμός (γενικός):
• Απλό μικρό σακίδιο γενικής χρήση.
• Καπέλο.
• Αθλητική φόρμα ή fleece.
• Τζάκετ αντιανεμικό και αδιάβροχο.
• Αθλητική φόρμα ή παντελόνι αναρρίχησης.
• Αθλητικά παπούτσια για την πρόσβαση στα αναρριχητικά πεδία.
• Αναρριχητικά παπούτσια (ενημέρωση στην πρώτη συνάντηση).
• Φακός κεφαλής (προαιρετικά)
• Παγούρι.

• Ο αναρριχητικός εξοπλισμός δίνεται από την Ο.Α.Λ.Θ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ο.Α.Λ.Θ ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της σχολής
Ανανιάδης Χρήστος
Εκπαιδευτής ορειβασίας / Αναρρίχησης
Οδηγός βουνού Ε.Ο.Ο.Α – Σ.Ε.Ο.Β
Τηλ : 6986501087 – 2310518116
E mail: anania.x@gmail.com

rsz_Σχολη_αναρριχησης_αρχαριων_Οκτωβριος_2014_1

rsz_Σχολη_αναρριχησης_αρχαριων_Οκτωβριος_2013_4

Tags:

Comments are closed.