Σχολή αναρρίχησης βράχου μέσου επιπέδου, καλοκαίρι 2019

Προϋποθέσεις/ Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν στη Σχολή:
Οι απόφοιτοι των Σχολών Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων.

Ειδικός εξοπλισμός που παρέχεται:
Ο σύλλογος παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα πλήρη σετ αναρριχητικού εξοπλισμού όπως σχοινιά, ζώνη αναρρίχησης, κράνος, καραμπίνερ, σετάκια, φορητές ασφάλειες (friend, καρύδια κτλ.) εκτός από τα παπουτσάκια της αναρρίχησης.

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ
Η Σχολή αναγνωρίζεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) και είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσής της. Στους αποφοίτους η Ε.Ο.Ο.Α. χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν στις ανώτερες βαθμίδες της ορειβατικής εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ο.Α.

Στόχος
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου σε διαδρομές περιπέτειας (πολλαπλών σχοινιών) με χρήση μόνιμων και φορητών ασφαλειών, ώστε οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος της σχολής να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία.

Ύλη της σχολής
Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον, ότι αφορά διαδρομές περιπέτειας πολλών σχοινιών.

Ειδικότερα:

Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).
2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).
3. Εξοπλισμός (Βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).
4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).
6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.
7. Ποιότητες βράχου (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).
8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.
9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).
10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.
11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).
13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).
15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική
1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε διαφορετικά πετρώματα
2. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης).
3. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (Αναφορά στις προεκτάσεις και στη χρήση διπλού σχοινιού).
4. Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ).
5. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.
6. Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες.
7. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).
8. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών). 9. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.
10. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους.
11. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση).
12. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
13. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά, με ή χωρίς φορείο).

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ημέρες πρακτική εξάσκησης (9 ημέρες σε βράχο και 1 σε αναρριχητική πίστα) και 3 ημέρες θεωρίας.
Η σχολή θα επισκεφτεί τα πεδία των Μετεώρων, Ζηλνιάς, Στεφανιού (ολύμπου), Φαλακρού.

1η συνάντησης γνωριμίας και κατάθεσης δικαιολογητικών την Δευτέρα 10 Ιουνίου στα γραφεία του συλλόγου (Β. Αδαμίδου 14) στις 20:30

Πράξεις
11 / Ιουνίου (αναρριχητική πίστα)
15-17 / Ιουνίου
29-30 / Ιουνίου
12-15 / Ιουλίου
Στις 15 Ιουνίου θα υπάρχουν εξετάσεις εισαγωγής.
Επικεφαλής αναρρίχηση σε σπορ διαδρομή μίας σχοινιάς με βαθμό δυσκολίας 5b+.

Οι θεωρίες γίνονται στα γραφεία του συλλόγου κάθε προηγούμενη Πέμπτη από τις εξορμήσεις στις 20:30.

Δικαιολογητικά

1. 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA (όπως παρακάτω)

Περιοχή, Πεδίο, Διαδρομή, ΒΔ (βαθμός δυσκολίας ημερομηνία

2. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο ή γενικό ιατρό (εντός 2μήνου).
3. 1 μικρή έγχρωμη φωτογραφία.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας (και τις δύο όψεις, όχι επικυρωμένη)
5 Φωτοτυπία του πτυχίου αρχαρίων αναρρίχησης βράχου.
6. Ο εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜ του συλλόγου που ανήκουν.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου στην πρώτη συνάντηση.

Περιλαμβάνονται:
Τεχνικός εξοπλισμός (μποντριέ, κράνη, σχοινιά κ.α.)
Αμοιβές εκπαιδευτών
Θεωρητικά μαθήματα
Ασφαλιστική κάλυψη
Τέλος ομοσπονδίας
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται τα αναρριχητικά παπούτσια, οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις σε τυχόν καταλύματα.

Παρατηρήσεις:
Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εκπαιδευτών της σχολής. Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του η συμπεριφορά του, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ιδίου ή των υπόλοιπων.
Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα την επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή Γουμπέρη Παναγιώτη στο τηλ. 6936586576.

rsz_αφίσα μέσου βραχου οαλθ

Tags: ,

Comments are closed.