Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.

Η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου απευθύνεται στους απόφοιτους της σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων, που θέλουν να βελτιώσουν την τεχνική τους κατάρτιση και να αποκτήσουν εμπειρία ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου πολλαπλών σχοινιών (multi pitch) με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών (καρύδια, friend κτλ.). Βάσει του Κανονισμού Εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ο.Α., η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου πραγματοποιείται σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία, με εύκολη πρόσβαση και επιστροφή, πριν από τη ζώνη του χιονιού, σε υψόμετρο κάτω των 1.000 m και έχει διάρκεια 9 ημέρες
Διδακτέα ύλη, περιεχόμενο & μέθοδοι εκπαίδευσης
Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον, ότι αφορά διαδρομές πολλών σχοινιών.

Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά)
2. Διατροφή (για διαδρομές πολλών σχοινιών)
3. Εξοπλισμός (βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς)
4. Αναρριχητικοί οδηγοί (επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη)
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα)
6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους
7. Ποιότητες βράχου (ασβεστόλιθος, γρανίτης, κροκαλοπαγές)
8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών
9. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά
10. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)
11. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (βασικές αρχές & τεχνικές)
12. Ιστορία της ορειβασίας και αναρρίχησης (Ελληνική & παγκόσμια)
13. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)
14. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική

Πρακτική
1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε διάφορα πετρώματα (Ασβεστόλιθο, Γρανίτη, Κροκαλοπαγές)
2. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)
3. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις, χρήση διπλού σχοινιού)
4. Ασφάλιση του δεύτερου (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)
5. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών
6. Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες
7. Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης)
8. Τεχνητή αναρρίχηση (προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών)
9. Προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών
10. Κίνδυνοι & αντιμετώπισή τους
11. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (αυτοδιάσωση)
12. Αντοχή υλικών, χαρακτηριστικά εξοπλισμού
13. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Βεβαίωση επιτυχούς αποφοίτησης Σχολής Αναρρίχησης Βράχου αρχαρίων της Ε.Ο.Ο.Α. ή ενιαίας Σχολή Ορειβασίας αρχαρίων (έως 2007)
2. Τεχνική επάρκεια στις εξετάσεις εισαγωγής: Αναρρίχηση επικεφαλής V+ σε σπορ πεδίο.
3. Αναρριχητική δράση: Λίστα 20 διαδρομών δυσκολίας V+ UIAA και άνω σε σπορ πεδίο
4. Ηλικία άνω των 18 ετών
5. Καλή Φυσική κατάσταση
6. Ιατρική γνωμάτευση καλής υγείας (2μήνου) από Παθολόγο, Καρδιολόγο ή Γενικό ιατρό
7. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
8. Μια (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
9. Αίτηση-υπεύθυνηδήλωση συμετοχής στην σχολή (συμπληρώνεται στον σύλλογο)

Κόστος σχολής 320€

Περιλαμβάνονται:
✓ τεχνικός εξοπλισμός (μπωντριέ, κράνη, σχοινιά κ.α.)
✓ αμοιβές εκπαιδευτών
✓ θεωρητικά μαθήματα
✓ ασφαλιστική κάλυψη

Πρόγραμμα σχολής

Θεωρίες Πράξεις
1. Πε 11.09.14 ΣΑ – ΚΥ 13-14.09.14
2. Πε 18.09.14 ΣΑ – ΚΥ 20-21.09.14
3. Τε 01.10.14 ΠΑΡ – ΣΑ – ΚΥ 3 – 4 – 5.10.14
4. Πε 09.10.14 ΣΑ – ΚΥ 11-12.10.14

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της σχολής
Παναγιώτη Γουμπέρη στο τηλ. 6936 586 576.

Σχολή Μέσου Επιπέδου. Σεπτέμβριος  2014

Tags:

Comments are closed.