Σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων – άνοιξη 2016

Η Ο.Α.Λ.Θ. διοργανώνει για την άνοιξη του 2016 σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων. Η σχολή είναι πιστοποιημένη και εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ο.Α., διεξάγεται δε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της. Τα αναρριχητικά πεδία στα οποία θα διεξαχθεί αναφέρονται στο πρόγραμμα όπως επίσης και η ύλη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Μετά το τέλος της σχολής και κατόπιν εξετάσεων δίνονται πτυχία αναγνωρισμένα από την Ε.Ο.Ο.Α. με τα οποία και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να πάρουν μέρος στις σχολές μέσου επιπέδου.
Στη σχολή διδάσκουν μόνο αναγνωρισμένοι οδηγοί βουνού, και στελέχη εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ο.Α.

Στόχος: Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου μίας σχοινιάς τουλάχιστον.

- Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των μηνών Απριλίου και Μαΐου.
Ο εξοπλισμός ασφαλείας παρέχεται από την Ο.Α.Λ.Θ.
(σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, κλπ.) για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Στον παραπάνω εξοπλισμό δεν περιλαμβάνεται ο προσωπικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια και ρουχισμός).

Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές έχουν όλοι όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος και είναι υγιείς.
Εξετάσεις εισαγωγής: Δεν απαιτούνται

Επίσης πρέπει να
α. Έχουν καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί 60 ημέρες κατά το μέγιστο, πριν από την ημερομηνία αίτησης παρακολούθησης της σχολής από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο.
β. Είναι ασφαλισμένοι. (Το αναλαμβάνει ο σύλλογος)
γ. Υποβάλουν αίτηση σε έντυπο του συλλόγου.
Η αίτηση συνοδεύεται από 2 φωτογραφίες και από απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) του υποψηφίου.
δ. Είναι μέλη σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α. Η ετήσια συνδρομή για την εγγραφή στην Ο.Α.Λ.Θ. είναι 24€.

Όροι συμμετοχής
1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων ή δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών του.
2) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.
Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:

Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για την αναρρίχηση).
2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ).
3. Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση).
4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό οδηγό, επιλογή υλικών).
6. Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός.
7. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη, τραυματισμός).
8. Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές).
9. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).
10. Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
11. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της Ελλάδας
(Βαράσοβα, Μετέωρα κ.λ.π., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της φύσης).
12. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική
1. Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου.
2. Τεχνικές Αναρρίχησης.
3. Εξοπλισμός.
4. Κόμποι (Δέσιμο στο μποντριέ, Δέσιμο σχοινιών, Ολόκληρη Ψαλιδιά).
5. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη.
6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder.
7. Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης).
8. Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού).
9. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας).
10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m.
11. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder).
12. Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση πάνωστη διαδρομή.
13. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού).
14. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο).
15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική προετοιμασία).
16. Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και προβληματισμοί).
17. Πρώτες Βοήθειες (Βασικές αρχές, κατά προτίμηση σε συνεργασία με κατάλληλα καταρτισμένο άτομο)

Διάρκεια: Δέκα (10) ημέρες, ολοήμερης πρακτικής εκπαίδευσης σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και 5 συναντήσεις κάθε Τετάρτη πριν τα πρακτικά μαθήματα για θεωρητική ανάπτυξη της ύλης της σχολής

Εξετάσεις αποφοίτησης σε όλη την ύλη της Σχολής.
Τόπος Διεξαγωγής: Οργανωμένα Πεδία Αναρρίχησης Βράχου μίας τουλάχιστον σχοινιάς (Ρετζίκι θεσ/νίκης – Σιδηρόκαστρο – Ηρακλείτσα –Μετέωρα –Ξηροπόταμος)

Πρόγραμμα σχολής

Πέμπτη 7-4-2016 (20:30μ.μ.) Γραφεία Ο.Α.Λ.Θ.
Προκαταρκτική συνάντηση γνωριμίας, ενημέρωση για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στη σχολή.
Δανεισμός εξοπλισμού, ανάλυση του προγράμματος.

Ημερομηνίες πρακτικής εκπαίδευσης
1o ΣΚ 16 – 17 Απριλίου 2016
2o ΣΚ 23 – 24 Απριλίου 2016
3o ΣΚ 07 – 08 Μαΐου 2016
4o ΣΚ 21 – 22 Μαΐου 2016
5o ΣΚ 28 – 29 Μαΐου 2016

Υπεύθυνος εκπαιδευτής της σχολής θα είναι πιστοποιημένος οδηγός βουνού
Εκπαιδευτές στη Σχολή θα είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ εκπαιδευτές ή βοηθοί εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α.

Εξοπλισμός (γενικός):
• Απλό μικρό σακίδιο γενικής χρήσης
• Καπέλο
• Αθλητική φόρμα ή fleece
• Τζάκετ αντιανεμικό και αδιάβροχο
• Αθλητική φόρμα ή παντελόνι αναρρίχησης
• Αθλητικά παπούτσια για την πρόσβαση στα αναρριχητικά πεδία
• Αναρριχητικά παπούτσια (ενημέρωση στην πρώτη συνάντηση)
• Φακός κεφαλής (προαιρετικά)
• Παγούρι
• Ο αναρριχητικός εξοπλισμός εκτός από τα παπούτσια παρέχεται από την Ο.Α.Λ.Θ.

Κόστος Σχολής.
Το κόστος εκπαίδευσης είναι 285€ ανά άτομο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός πρακτικής εκπαίδευσης (μπωντριέ, κράνη, ιμάντες, σετάκια, σχοινιά κ.α.) οι αμοιβές των εκπαιδευτών τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα, η ασφαλιστική κάλυψη των εκπαιδευομένων.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ατομικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια, ρουχισμός ), τα έξοδα μετακινήσεων (γίνεται πρόβλεψη για το ελάχιστο κόστος) και οι διανυκτερεύσεις (γίνονται είτε σε αντίσκηνα είτε σε κάμπινγκ).

Επικοινωνία.
Ανανιάδης Χρήστος: Εκπαιδευτής Ορειβασίας – Αναρρίχησης Οδηγός Βουνού E.Ο.Ο.Α.-Μέλος Σ.Ε.Ο.Β (Υπεύθυνος Σχολής) τηλ. 6986501087, email: anania.x@gmail.com

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα γραφεία της Ο.Α.Λ.Θ. βρίσκονται στην οδό Βασιλείου Αδαμίδου 14, Τ.Κ. 543 51 Τούμπα, δίπλα στο γήπεδο ΠΑΟΚ.

Επισκεφτείτε μας καθημερινά από τις 19:00 έως 23:00.
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.
Τηλ: 2310 518 116
Fax: 2310 518 036
Πληροφορίες: 6974 657 511
Website: www.oalth.gr
email: oalth@yahoo.gr

Tags: ,

Comments are closed.