Σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων – άνοιξη 2015.

Η Ο.Α.Λ.Θ. διοργανώνει για την άνοιξη του 2015 Σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων. Η σχολή είναι πιστοποιημένη και εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ο.Α. Στη σχολή διδάσκουν μόνο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ πτυχιούχοι οδηγοί βουνού, και στελέχη εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ο.Α.

Στόχος: Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς τουλάχιστον.
- Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των μηνών Απριλίου και Μαΐου.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας παρέχεται από την ΟΑΛΘ (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, κ.λ.π.) για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο προσωπικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια, ρουχισμός), όπως και οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις.

Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές έχουν όλοι όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος και είναι υγιείς.
Εξετάσεις εισαγωγής : Δεν απαιτούνται
Επίσης πρέπει να
α. Είναι πάνω από 18 ετών.
β. Έχουν καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί 60 ημέρες κατά το μέγιστο, πριν από την ημερομηνία αίτησης παρακολούθησης της σχολής από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο.
γ. Είναι ασφαλισμένοι – με ειδικό ασφαλιστήριο κατ’ ατυχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σχολή.
δ. Υποβάλουν αίτηση σε έντυπο του Σωματείου που θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο – φύλο -ημερομηνία και τόπο γέννησης – εθνικότητα – διεύθυνση κατοικίας και ομάδα αίματος. Η αίτηση συνοδεύεται από μία φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου) και από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) του υποψηφίου.
ε. Είναι μέλη σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α. Η ετήσια συνδρομή για την εγγραφή στην Ο.Α.Λ.Θ. είναι 24€.
Κόστος σχολής με ασφάλεια: 280€. Έναρξη Πέμπτη 26-3-2015 Γραφεία Ο.Α.Λ.Θ.

Προκαταρκτική συνάντηση γνωριμίας, ενημέρωση για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στη Σχολή. Δανεισμός εξοπλισμού, ανάλυση του προγράμματος. Λήξη Τρίτη 20-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ο.Α.Λ.Θ. ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της σχολής Ανανιάδη Χρήστο. Εκπαιδευτής ρειβασίας / Αναρρίχησης. Οδηγός βουνού Ε.Ο.Ο.Α. – Σ.Ε.Ο.Β. Τηλ : 6986501087, email: anania.x@gmail.com. Ο.Α.Λ.Θ. 2310-518116, email: oalth@yahoo.gr. https://www.facebook.com/oalthgr

Σχολη αναρριχησης 2015

Σχολη αναρριχησης 2015

Tags:

Comments are closed.