Νέα ανακοίνωση για τους συμμετέχοντες στις ορειβατικές εξορμήσεις

Νέος κανονισμός σχετικά με τη εγγραφή στις ορειβατικές εξορμήσεις: Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της 6/2/23, από 7/2/23 όσοι ακυρώνουν την συμμετοχή τους στην ορειβατική εξόρμηση μετά τις 15:00 του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της εξόρμησης ανεξαρτήτου λόγου επιβαρύνονται με 10€. Όσοι δεν εμφανίζονται την Κυριακή ανεξαρτήτου λόγου ενώ έχουν δηλώσει επιβαρύνονται με το ατομικό τους κόστος της εξόρμησης.

Comments are closed.