Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο.Α.Λ.Θ(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Δευτέρα 11-04-2022

Kαλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση που θα γίνει οπωσδήποτε την Δευτέρα 11-04-2022 (επαναληπτική της 04-04-2022), ώρα 20:30 μ.μ., στα γραφεία της Ο.Α.Λ.Θ.Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε  απαρτία.

Comments are closed.