Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο.Α.Λ.Θ(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Πέμπτη 02-03-2023

Kαλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση που θα γίνει οπωσδήποτε την Πέμπτη 02 Μαρ 2023 (επαναληπτική της 23-02-2023), ώρα 20:00 μ.μ., στα γραφεία της Ο.Α.Λ.Θ.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε  απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ

1,ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

4.ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022

Comments are closed.