, ,

Δράση έτους 2023

Λεπτό-ά ανάγνωση

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου να καταθέσουν την ετήσια δράση τους μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2024. Όσοι και όσες έχουν δράση και δεν έχουν λάβει e-mail με τις οδηγίες συμπλήρωσης και τα σχετικά έντυπα παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αίτημα στο e-mail του συλλόγου oalth@yahoo.gr για να σας τα στείλουμε ή μπορείτε να κάνετε μεταφόρτωση του αρχείου καταγραφής δράσης καθώς και του κανονισμού βαθμολόγησης των σωματείων.

Σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογος σύμφωνα με τη δράση αξιολογείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας & Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 22 Ιανουαρίου 2024.