,

Γενική συνέλευση 2024

Λεπτό-ά ανάγνωση

Kαλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση που θα γίνει οπωσδήποτε την ΠΕΜΠΤΗ 01-02-2024 ώρα 21:00 μ.μ., (επαναληπτική της 01-02-2024 ώρα 20:00), στα γραφεία της Ο.Α.Λ.Θ. 

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το ήμισυ των τακτοποιημένων ταμειακώς τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει έγκυρα αμέσως μετά την πάροδο μίας ώρας, δηλαδή στις 21:00 με τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (άρθρο 20 παρ.9 του Καταστατικού).

Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει την συνδρομή του τρέχοντος έτους και έχει παρέλθει ένα έτος από την εγγραφή του στο Σύλλογο (άρθρο 5 παρ.3).

Θέματα:

1) Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης 2023

2) Απολογισμός δράσης 2023

3) Συζήτηση περί των επερχόμενων αρχαιρεσιών.

Παρακαλούμε, πριν την συνέλευση, τακτοποιήστε την πληρωμή των ετήσιων συνδρομών σας. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών είναι απαραίτητη.

Το Δ.Σ.