Αναρριχητικός Μαραθώνιος Ντούπιανη Μετέωρα 26-9-2015.

Διεξαγωγή: Βράχος Ντούπιανη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 11:00-18:00.
Συμμετοχές: ελεύθερη συμμετοχή σχοινοσυντροφιών δυο ατόμων με απλή δήλωση στη Γραμματεία.

Κατηγορίες: δυο κατηγορίες συμμετοχών μια για λιγότερο έμπειρους σε διαδρομές δυσκολίας μέχρι VI και η άλλη για τους πιο έμπειρους από VI και πάνω.

Τρόπος οργάνωσης του αγώνα: η κάθε σχοινοσυντροφιά παραλαμβάνει από την γραμματεία το ειδικό έντυπο καταγραφής της δράσης της, στο όποιο σημειώνει το όνομα, τα μέτρα και τη δυσκολία της κάθε διαδρομής που πραγματοποίησε. Στο τέλος του χρόνου διεξαγωγής επιστρέφει το έντυπο συμπληρωμένο με τις διαδρομές που πραγματοποίησε στη γραμματεία, η οποία σημειώνει τη βαθμολογία της κάθε διαδρομής και εξάγει τη τελική βαθμολογία.

Καλό θα είναι για περισσότερη αξιοπιστία, στο χώρο της Ντούπιανης να βρίσκονται άτομα της γραμματείας κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτηρώντας τους διαγωνιζομένους.

Η κάθε διαδρομή βαθμολογείται με βάση τη παρακάτω κλίμακα συν τα μέτρα του αναπτύγματός της, για μια πχ VII-, 120 μ. η βαθμολογία που δίνεται είναι η εξής: 95+120 μ= 215 βαθμοί, για άλλη πχ V, 120 μ. θα είναι 35+120= 155 βαθμοί και για μια IV 60μ. θα είναι 20+60= 80 βαθμοί.

IV: 20
IV+: 25
V- : 30
V : 35
V+: 40
VI-: 60
VI: 80
VI+: 85
VII-: 95
VII: 100
VII+: 105
VIII-: 115
VIII: 130
VIII+: 150

rsz_Μετεωρα_2

Tags:

Comments are closed.