Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ο.Α.Λ.Θ!

Καλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου στην έκτακτη  γενική συνέλευση που θα γίνει  την Πέμπτη 14-11-2019 ώρα 20:30 μ.μ., στα γραφεία της Ο.Α.Λ.Θ.

Θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

  • Εναρμόνιση  άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τροποποιήσεις του ν.2725/99 όπως αυτές ορίζονται από το ν.4603/14 Μαρτίου 2019.
  • Ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΟΑΛΘ στον οποίο ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας γραφείου , αναρριχητικής πίστας και ορειβατικών εξορμήσεων.
  • Το Αύριο και το μέλλον του Συλλόγου.

 Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το ήμισυ των τακτοποιημένων ταμειακώς τακτικών μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, τότε γίνεται την επόμενη εβδομάδα 21-11-2019 επαναληπτική συνέλευση και με οποιαδήποτε συμμετοχή.

Tags:

Comments are closed.