Γενική Συνέλευση Ο.Α.Λ.Θ. Πέμπτη 28-12-2017, 9:00 μ.μ.

Καλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 28-12-2017 και ώρα 9:00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Α.Λ.Θ.
Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ συν ένα των τακτοποιημένων ταμειακώς τακτικών μελών της Λέσχης. Αν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η επεναληπτική συνέλευση θα γίνει με οποιαδήποτε απαρτία την Πέμπτη 25-1-2018 και ώρα 9:00 μ.μ. Παρακαλούμε, πριν την συνέλευση, τακτοποιήστε την πληρωμή των συνδρομών σας. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών στην γενική συνέλευση είναι απαραίτητη.

Θέματα:
1) Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης
2) Απολογισμός δράσης
3) Προυπολογισμός
4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Προτάσεις και αναλυτική συζήτηση για θέματα ορειβασίας-αναρρίχησης θα γίνουν σε ημερομηνίες που θα ανακοινώσει το νέο Δ.Σ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του συλλόγου μέχρι Τετάρτη 27-12-2017. Συγκέντρωση των υποψηφίων και ενημέρωση των καθηκόντων του Δ.Σ., θα γίνει την Τετάρτη 27-12-2017 ώρα 9 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 6974-657511.

Tags:

Comments are closed.