Όλυμπος 30-11-2014.

Ο.Α.Λ.Θ. Ημερήσια ορειβασία – ορειβατική πεζοπορία. Αναχώρηση 7πμ. Α’ ομάδα: Ανάβαση απο το χωριό Καρυά (900μ) στην κορυφή Μεταμόρφωση (2.700μ). Κατάβαση στο χωριό Καρυά (900μ). Ώρες πορείας 7. Β’ ομάδα: Ώρες πορείας 5. Αρχηγοί Β’ ομάδας: Κυπριανίδης Σπύρος, Tαχυνάκης Γιάννης. Κρατήσεις 6974-657511.

Ολυμπος-Μεταμορφωση

Ολυμπος-Μεταμορφωση

Ολυμπος-Μεταμορφωση

Ολυμπος-Θέα από Μεταμορφωση

Tags: ,

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015.

Βασικός στόχος της Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων 2015 (Ορεινή πεζοπορία στο Αλπικό Πεδίο) είναι η γνώση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν αυτόνομη κίνηση στο ορεινό περιβάλλον με γνώση και εμπειρία.

Η σχολή διοργανώνεται από την Ο.Α.Λ.Θεσσαλονίκης.
Στα μαθήματα, δίνεται έμφαση στα παρακάτω:
Πρακτική
1. Η βασική στάση του σώματος στην ορεινή πεζοπορία και στην κίνηση σε χιόνι-πάγο.
2. Τεχνικές κίνησης σε ξερό πεδίο.
3. Τεχνικές κίνησης στο χιόνι(ρυθμός αναπνοής, βηματισμός, άνοιγμα βήματος στο χιόνι, χρήση πιολέ.)
4.Χρήση πιολέ, κραμπόν.
5. Πρώτες βοήθειες στο βουνό.(σε συνεργασία με καταρτισμένο άτομο)
6. Ραπέλ (προαιρετικά).
7. Πτώσεις στο χιόνι.(Στάσεις αυτασφάλισης στο χιόνι)
8. Ταυτόχρονη κίνηση (παράλληλη κίνηση χωρίς ενδιάμεσες ασφάλειες, σε όλα τα πεδία ).
9. Προσανατολισμός (Νυχτερινή άσκηση σε φυσικό περιβάλλον).
10. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής ( Χάραξη πορείας ,προβλήματα πρόσβασης και επιστροφής).
11. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους (Στο αλπικό πεδίο, με ή χωρίς χιόνι – Η διάσωση στην Ελλάδα)
12. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (κατασκευή και επίδειξη τομής στο χιόνι – ανεύρεση θύματος).
13. Μεταφορά τραυματία (Αυτοδιάσωση και οργανωμένη διάσωση με ή χωρίς φορείο).
14. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (Κατασκευή χιονότρυπας και διανυκτέρευση).Οργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης για απλή η πολυήμερη παραμονή.
15.Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
Θεωρία
1.Προπόνηση, φυσική κατάσταση.
2.Διατροφή στο βουνό.
3.Εξοπλισμός (επιλογή, χρήση, συντήρηση).
4.Μονοπάτια (σήμανση, χάραξη, αναγνώριση).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής.
6. Κίνδυνοι στο βουνό και αντιμετώπισή τους.
7. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (στα ελληνικά βουνά).
8.Αρχές μετεωρολογίας.
9.Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων (τραυματισμός-χιονοθύελλα-κακοκαιρία-αδυναμία εντοπισμού καταφυγίου.)
10. Πρώτες βοήθειες στο βουνό-μεταφορά τραυματία.
11. Καταλύματα (Καταφύγια, αντίσκηνα, φυσικά καταλύματα, κανονισμοί καταφυγίων, τρόποι συμπεριφοράς εντός του καταφυγίου).
12. Ιστορία ορειβασίας (Ελληνική και Παγκόσμια).
13. Ορεινό περιβάλλον (Γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία, με έμφαση στον Ελλαδικό χώρο).
14. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική (Η εξέλιξή της στο χρόνο).

Εκπαιδευτές
Με τη σχολή συνεργάζονται πιστοποιημένοι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές ορειβασίας-αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α.
Υπεύθυνος της σχολής
Ανανιάδης Χρήστος : Εκπαιδευτής ορειβασίας Ε.Ο.Ο.Α –οδηγός βουνού, μέλος Σ.Ε.Ο.Β).

Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές έχουν όλοι όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος και είναι υγιείς.
Εξετάσεις εισαγωγής : Δεν απαιτούνται

Επίσης πρέπει να
α. Είναι πάνω από 18 ετών.
β. Έχουν καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί 60 ημέρες κατά το μέγιστο, πριν από την ημερομηνία αίτησης παρακολούθησης της σχολής από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο.
γ. Είναι ασφαλισμένοι – με ειδικά ασφαλιστήριο κατ’ ατυχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σχολή.
δ. Υποβάλουν αίτηση σε έντυπο του Σωματείου που θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο – φύλο -ημερομηνία και τόπο γέννησης – εθνικότητα – διεύθυνση κατοικίας και ομάδα αίματος. Η αίτηση συνοδεύεται από μία φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου) και από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) του υποψηφίου.

Όροι συμμετοχής
1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
2) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.

Πρόγραμμα

8-1-2015 : Συγκέντρωση μαθητών-εκπαιδευτών-γνωριμία-ανάλυση προγράμματος-διευκρινήσεις για τον εξοπλισμό.

17-18/1/2015 Άσκιον –καταφύγιο- κορυφή 2111μ.
Η βασική στάση του σώματος στην ορεινή πεζοπορία-ρυθμός-αναπνοές. Τεχνικές κίνησης σε ξερό πεδίο. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική. Ιστορία ορειβασίας.

31/1-1/2-/2015 Όλυμπος: Διασταύρωση –Πετρόστρουγγα – Σκούρτα 2485μ.
Τεχνικές κίνησης στο χιόνι , χρήση πιολέ, κραμπόν. Τεχνικές κίνησης με πιολέ. Πτώσεις στο χιόνι – Στάσεις αυτασφάλισης στο χιόνι).
Προσανατολισμός (Νυχτερινή άσκηση σε φυσικό περιβάλλον).

7-8/2/2015 Παγγαίο-Αυγό 1835μ /Τρίκορφο 1940μ
Ταυτόχρονη κίνηση (παράλληλη κίνηση χωρίς ενδιάμεσες ασφάλειες). Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (Κατασκευή χιονότρυπας και διανυκτέρευση).Οργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (κατασκευή και επίδειξη τομής στο χιόνι)

7-8-9/3/2015 Όλυμπος ΚΕΟΑΧ – Καταφύγιο ανάγκης –Σκολιό2911μ.
Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής ( Χάραξη πορείας .Προβλήματα Πρόσβασης, , Επιστροφής). Τεχνικές κίνησης με πιολέ. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους (Στο Αλπικό Πεδίο με χιόνι). Χρήση πιολέ, κραμπόν. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.

Ρουχισμός-Εξοπλισμός:
Οι υποψήφιοι της Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων προτείνεται να έχουν τον πιο κάτω ρουχισμό και εξοπλισμό:

Ρουχισμός.
• Μπότες ορειβασίας
• Γκέτες
• ορειβατικές κάλτσες (2 ζεύγη)
• Λεπτό ισοθερμικό εσώρουχο (επάνω και κάτω).
• Fleece .
• Μπουφάν ορειβασίας .
• Κολάν PowerStrech ή παντελόνι fleece.
• Παντελόνι ορειβασίας
• Μπαλακλάβα-σκούφος (2).
• Γυαλιά ηλίου και μάσκα.
•Χειμερινά γάντια αδιάβροχα (2 ζεύγη)

Γενικός εξοπλισμός
• Σακίδιο γενικής ορειβασίας μέσης χωρητικότητας
• Φακός κεφαλής ή άλλος
• Παγούρι με μονωτικά καλύμματα ή θερμός.
• Σημειωματάριο και μολύβι
• Πυξίδα.(προαιρετικά)
• Ρολόι με ξυπνητήρι.
• Ατομικό φαρμακείο.
• Καμινέτο και μαγειρικά σκεύη (1σέτ ανά 2 άτομα),Σουγιάς, κουτάλι, πιρούνι.
• Πιολέ πεζοπορικό. (παρέχεται)
• Κραμπόν (παρέχονται)

Κόστος σχολής 280 €
Περιλαμβάνονται:
Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
Ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους εκπαιδευόμενους
Δίπλωμα πιστοποιημένο από την Ε.Ο.Ο.Α
Υλικά –τεχνικός εξοπλισμός
Η Σχολή Ορειβασίας διεξάγεται κάτω από την αιγίδα της Ε.Ο.Ο.Α και σε συμφωνία με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης.
Για πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή της σχολής επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή:

Χρήστος Ανανιάδης
Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.
Οδηγός Βουνού Σ.Ε.Ο.Β.
Τηλ : 6986501087.

Σχολη ορειβασιας αρχαριων Σχολη ορειβασιας αρχαριωνΣχολη ορειβασιας αρχαριων 1Σχολη ορειβασιας αρχαριων 3

Tags:

Στενά Νέστου – Κρωμνικό – Αχλαδόβουνο – Γέρακα 16-11-2014.

Έγιναν οι διαδρομές.

Η Ο.Α.Λ.Θ. διοργανώνει ημερήσια ορειβατική & πεζοπορική  εξόρμηση στον Νέστο. Αναχώρηση απο Θεσσαλονίκη στις 07:00 π.μ. απο Εγνατία και Αντιγονιδών 1 γωνία. Άφιξη στην Γαλάνη Ξάνθης στις 09:30 π.μ. Θα σχηματιστούν τρεις (3) ομάδες. Η πορεία και των τριών ομάδων θα ξεκινήσει από το λιθόστρωτο μονοπάτι που ακολουθεί τους θαυμαστούς μαιανδρισμούς του ποταμού και πλάι στη σιδηροδρομική γραμμή. Η φύση και η θέα του ποταμού είναι μαγευτική καθώς έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε τον Νέστο να απλώνεται στο Φαράγγι, για να συνεχίσει την  αέναη πορεία του. Η πρώτη και δεύτερη ομάδα που θα συνεχίσουν, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το οροπέδιο που βρίσκεται το εγκαταλειμμένο χωριό “Κρωμνικό”. Θα δούμε άγρια άλογα να βόσκουν ελεύθερα καθώς επίσης  και σπάνια πουλιά με κυρίαρχο τον Αετό.

Α. ΟΜΑΔΑ

Διάσχιση   :  “Στενά Νέστου – Κρωμνικό – Αχλαδόβουνο – κατάβαση στο Γέρακα”. Υψομ 1510μ, απόσταση 23χιλ, 6,5 ώρες, βαθμός δυσκ Β.

Β. ΟΜΑΔΑ

Διάσχιση  : “Στενά Νέστου – Κρωμνικό – Κομνηνά”. Υψομ 550μ, απόσταση 15 χιλ, 5 ώρες, βαθμός δυσκ Α.

Γ. ΟΜΑΔΑ

Θα οδοιπορήσει τα στενά του Νέστου και θα φθάσει μέχρι τις γραμμές του τραίνου. Θα επιστρέψει στη Γαλάνη που θα περιμένει το Λεωφορείο και θα τους οδηγήσει στην πόλη της Ξάνθης για βόλτα, καφεδάκι και απαραίτητα γλυκάκι από τα τόσα φημισμένα της.

Το Λεωφορείο με την Γ. ΟΜΑΔΑ θα ξεκινήσει από την Ξάνθη στις 03:30 μ.μ. και  στις  04:00 μ.μ. θα είναι στο χωριό Γέρακα να παραλάβει την Α.ΟΜΑΔΑ.  Θα συνεχίσει για τα Κομνηνά να παραλάβει την Β. ΟΜΑΔΑ στις 04:30 μ.μ. και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε για συνεστίαση σε ταβέρνα της περιοχής. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη   06:00   μ.μ.

Αρχηγοί Β ομάδας: Κλεάνθης Μπουλιώνης (6934341256), Απόστολος Βλασακίδης.

Απαραίτητος Εξοπλισμός: σακίδιο πλάτης, καπέλο, παπούτσια αδιάβροχα ή ορειβατικά, ρούχα για αλλαγή, νερό 1 1/2 εως 2 λίτρα, ελαφριά τροφή, σάντουϊτς, σοκολάτα, μπάρες, μπατόν υποστήριξης, φωτογραφική μηχανή, σφυρίχτρα για τους κυνηγούς, ατομικό φαρμακείο.
Περισσότερες πληροφορίες για το μονοπάτι και πρόγραμμα για την κάθε ομάδα, θα μοιράσει στο λεωφορείο ο αρχηγός κ. Κλεάνθης Μπουλιώνης 6934341256.
Πληροφορίες – κρατήσεις: Ιφιγένεια Μαχίλη 6932914314, 6974657511.

Νέστος

Νέστος

Νέστος παραποτάμιο μονοπάτι

Νέστος, το παραποτάμιο μονοπάτι.

Αχλαδόβουνο

Αχλαδόβουνο

Nestos 074(42)β Nestos 074(45)β Nestos 074(48)β Nestos 0749β

Tags: ,

Ζαγόρια: Διάσχιση Κόνιτσα-Πάπιγκο, Δρακόλιμνη, Φαράγγι Βίκου, Via Ferrata 22 & 23-11-2014.

Έγιναν οι διαδρομές.

Ο.Α.Λ.Θ. Διήμερη ορειβασία – ορειβατική πεζοπορία.

Αποδράστε από τη πόλη και ελάτε μαζί μας στα πανέμορφα Ζαγόρια για ένα πλούσιο διήμερο.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Αναχώρηση   08:00 π.μ. από Γήπεδο ΠΑΟΚ. Άφιξη στην Κόνιτσα 12:00 π.μ.
Α’ Ομάδα:
1η επιλογή: Κόνιτσα-Μονή Στομίου-Σάδι Μύγας-επιστροφή Κόνιτσα. Ωρες 6-7.
2η επιλογή: Κόνιτσα προς Μονή Στομίου, Via Ferrata, Κόνιτσα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Ωρες 4-6.

Β’ Ομάδα.
1η επιλογή: Παραποτάμιο μονοπάτι Κλειδωνιάς – Αρίστης. Ωρες 2, 5. Βαθ. δυσκ. χαμηλός.
2η επιλογή: Κόνιτσα-Μονή Στομίου-Κόνιτσα.

Γ’ Ομάδα.
1η επιλογή: Περιήγηση στη Κόνιτσα.
2η επιλογή: Μεταφορά με το λεωφορείο στην Γέφυρα της Αρίστης, σε διαμορφωμένο χώρο αναψυχής και θα περιμένει την Β ομάδα που θα βγει από το μονοπάτι της Κλειδωνιάς. Από την γέφυρα της Αρίστης το Λεωφορείο θα μεταφέρει και τις δύο ομάδες να τακτοποιηθούν σε πανέμορφο ξενώνα της Κόνιτσας για  ξεκούραση, φαγητό στις παραδοσιακές ταβέρνες και ύπνο. Για όσους επιθυμούν η διαμονή στη Κόνιτσα μπορεί να γίνει και σε σκηνές. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Α’ Ομάδα: Ξύπνημα στις 5:00. Διάσχιση Κόνιτσα-Μονή Στομίου – Καλύβα Μυστακίδη – Νταβαλιστα – Δρακόλιμνη – Καταφύγιο Αστράκας – Πάπιγκο. Χρόνος συνολικός 10 ώρες. Βαθ. δυσκ. Γ.

Β’ Ομάδα. Ξύπνημα στις 6:00. Μεταφορά με το λεωφορείο στο Μονοδένδρι. Φαράγγι Βίκου από Μονοδένδρι στο χωριό Βίκος. Απόσταση 9 χιλ., 6 ώρες, υψομ. 780μ., βαθ. Δυσκ. Β.

Γ’ Ομάδα. Βόλτα στην Αρίστη και στις όχθες του Βοιδομάτη απο την Αρίστη ή περιήγηση στο Μονοδένδρι και στο χωριό Βίκος, βόλτα στις πηγές του Βοιδομάτη από το Μονοδένδρι ή στις όχθες του και το εκκλησάκι από το χωριό Βίκος, επίσκεψη στα παραδοσιακά καφενεία των χωριών.
Ανάλογα με την ώρα άφιξης της Α ομάδας το λεωφορείο προωθείται στο Πάπιγκο και επιστρέφει στο χωριό Βίκος, όπου περιμένουν οι άλλες δύο ομάδες. Εκτιμώμενη αναχώρηση για Θεσσαλονίκη 18:00-19:00.

Αρχηγός Α’ ομάδας: Χρόνης Γιάννης (6932193401)
Αρχηγός Β’ ομάδας: Μαχίλη Ιφιγένεια (6932914314)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ MIA ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.

Κρατήσεις: Μαχίλη Ιφιγένεια (6932914314)

Δρακόλιμνη Γκαμήλας

Δρακόλιμνη Γκαμήλας

Πηγές Βοιδομάτη

Πηγές Βοιδομάτη

Φαράγγι Βίκου

Φαράγγι Βίκου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tags: , ,

Πάικο 9-11-2014.

Έγιναν οι διαδρομές.

Ο.Α.Λ.Θ. Ημερήσια ορειβασία – ορειβατική πεζοπορία.

Αυτήν την Κυριακή πραγματοποιούμε ανάβαση στο Πάικο στο χώρο της γιορτής μανιταριών. Αναχώρηση 7 π.μ. Ομάδα Α’ Ανάβαση από Ελευθεροχώρι (500μ) στην κορυφή (1.649μ) – Γκόλα Τσούκα (1.647μ) – Καταφύγιο (1.450μ). Κατάβαση στο Ελευθεροχώρι (500μ). Ωρες πορείας 9. Β’ ομάδα: Ανάβαση από Ελευθεροχώρι για το καταφύγιο (1.450μ) και επιστροφή στο Ελευθεροχώρι. Ωρες πορείας 6. Αρχηγοί Β ‘ομάδας: Κουτούπας Θωμάς (6972-092012), Κάκκαρης Δημήτρης. Πληροφορίες/κρατήσεις: (Μαχίλη Ιφιγένεια) 6932914314, 6974657511.

Πάικο Κορυφή

Πάικο Κορυφή

Tags: , ,

Συντήρηση ιστοσελίδας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά της ιστοσελίδας της Λέσχης σε νέο server αρκετές φωτογραφίες παλαιότερων αναρτήσεων μπορεί να μην προβάλλονται σωστά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Tags:

Τζένα 2-11-2014.

Έγιναν οι διαδρομές.

Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το χειμώνα στην πανέμορφη Τζένα. Αναχώρηση 7 π.μ. Α ομάδα: Ανάβαση από Νότια (600μ) μέχρι τη μικρή Τζένα (2.064μ) και επιστροφή Νότια. Ώρες πορείας : 7. Β’ ομάδα: Ανάβαση από Νότια μέχρι το διάσελο και επιστροφή στη Νότια μέσω του φαραγγιού. Ώρες πορείας 5. Αρχηγοί Β’ ομάδας: Αλεξίου Δημήτρης, Τέση Μάνη. Πληροφορίες/κρατήσεις: 6932914314, 6974657511

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tzena 152a

Tags: ,

Τάκης Μπουντόλας – Θοδωρής Χριστόπουλος.

Έγιναν δύο συλλογές φωτογραφιών (https://www.facebook.com/oalth) αφιερωμένες στην μνήμη των συντρόφων Τάκη Μπουντόλα (22-10-1985 Annapurna South 7.219m) και Θοδωρή Χριστόπουλου (14-10-2011 Matterhorn 4.478m). Όσοι φίλοι επιθυμούν να προσθέσουν φωτο, ας τις στείλουν στο https://www.facebook.com/oalth ή στο oalth@yahoo.gr

Τάκης Μπουντόλας

Τάκης Μπουντόλας (22-10-1985)

Θοδωρής Χριστόπουλος

Θοδωρής Χριστόπουλος (14-10-2011)

Tags: , ,

Bόιο 26-10-2014.

Έγιναν οι διαδρομές.

Bόιο 26-10-2014.
Ο.Α.Λ.Θ. Ημερήσια ορειβασία – ορειβατική πεζοπορία. Αναχώρηση 7 π.μ. Α’ ομάδα: Ανάβαση από Πεντάλοφο (900μ) στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (1.803μ). Πορεία πάνω στη κορυφογραμμή Παλιοκρύμνη μέχρι τη δεύτερη κορυφή (1.806μ). Κατάβαση στην Κοτύλη. Αρχηγός Α ομάδας: Θωμάς Κουτούπας. Β’ ομάδα: Ανάβαση από Κοτύλη στον Πύργο Κοτύλης. Αρχηγός Β’ ομάδας: Κωσταντίνου Βασίλης. Πληροφορίες: 6932914314, 6974657511.

Βόιο

Βόιο

Βόιο

Tags: ,

Κράστα 18 & 19-10-2014

Κράστα-Γιαννακοχώρι Νάουσας.
Στο αναρριχητικό πεδίο της Κράστας 18&19-10-2014, θα γίνει αναρριχητική συνάντηση στην μνήμη των συντρόφων Μπουντόλα-Χριστόπουλου. Το Σάββατο 6 μ.μ. θα γίνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα την απαγόρευση της αναρρίχησης στα Μετέωρα.

Κράστα Ημαθίας

Tags: ,